Przeczytaj e mail i zaznacz właściwe wyrazy

Pobierz

Uzupełnij każdą lukę jednym z podanych poniżej wyrazów tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. 1 .6 Przeczytaj tekst.. Czasownik rzec (3 osoba liczby pojedynczej cz. przeszłego - rzekł ) należy do tej samej rodziny co wyrazy odrzec, orzec, orzekać, przyrzec, przyrzekać, wyrzec się, wyrzekać się, zrzec się .Zad 4 - Uzupełnij e-mail słowami z ramki.. Uwaga!. Nun, ich muss dir was erzählen.3 S Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. Przeczytaj e-mail i zakreśl właściwy obrazek.. 0 rozwiązań.. JEDNO PYTANIE!. W poniższych zdaniach podkreśl właściwe wyrazy/wyrażenia.. .6 a) Przeczytaj szybko tekst i odpowiedz na pytanie: Why is Ryan writing the email?. Przepraszam Cię za to.. usłyszysz dwukrotnie.. Wyrazy : A - information , B- question , c- solve , D-statement , E-thief , F .Przeczytaj teksty 7.1.-7.4.. 1, 2;- zeszyt w linie: napisz po dwie linijki litery g, G, zrób dowolny rysunek, którego nazwa rozpoczyna się literą g i zapisz 5 dowolnych wyrazów z literą g;- podręcznik str. 39: przeczytaj tekst.Edukacja matematyczna:- podręcznik: str. 37 zad.. Rozwiązanie zapisz w zeszycie.. Nie zmieniaj formy wstawianych wyrazów..

Przeczytaj e -mail i zaznacz właściwe wyrazy.

Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który .. Zaznacz właściwe wyrazy i zwroty tak, aby powstały zdania p … rawdziwe.. One mogą być złe.. Wpisz odpowiednią literę (A-L) obok numeru luki.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj tekst.. Ich spiele nicht gern Tennis, aber ich mag Roger Federer.Przeczytaj tekst spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupelnienie luk 1-3 .. 2.In a clothes shop - dialogue.Przeczytaj e-mail.. Spośród podanych wyrazów (A-F)wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk (1-3).. b) Ktry chłopiec to Ryan?. 3 - Listening - posłuchaj nagrania i uzupełnij notatki lekarza.A.. need to - powinno się.. i sformułuj je odpowiednio.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Są trzy słowa których nie potrzebujemy (trzeba wybrać właściwe, zgodnie z zastosowaniem konstrukcji "going to").. 0 odpowiada - 0 .Zad.. snack - przekąska.. Wpisz odpowiednią literę (a-f) obok numeru każdej luki.. Ćwiczenia str 34 zad 1, 2, 3.. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki .. Sześć wyrazów zostało podanych dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj e-maile i zaznacz, które zdania (1-6) Znajdź wypowiedzi, które nie pasują do zdjęć, są z nimi zgodne (R), a które nie (F)..

2 - zakreśl właściwe wyrazy.

Przeczytaj e-mail od Laury i odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania (1-4).. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. 1 2 A B C 7 Przeczytaj e-mail ponownie.. Zakres podstawowy i rozszerzony.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki.. Zachodzi w komorkach somatycznych , obejmuje 1 podział po podziale z jednek komorki macierzystej powstaja 2.. Spośród wyrazów podanych w ramce (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3).. Pomóż uczniom zrozumieć fazy mitozy, tworząc dla nich scenę dla każdego etapu!. Jeżeli orzeczenie wymaga uzupełnienia bezokolicznikiem: warto, trzeba należy, można to jest orzeczenie czasownikowe czy złożone imienne?. Zaznacz odpowiedź A, B lub C.. One mogą być złe.. Question from @Qliwka - Gimnazjum - Język niemieckiPrzeczytaj e-mail i wybierz właściwe wyrazy / wyrażenia.. Dawniej był cichy i zamknięty w sobie.6 Przeczytaj tekst.. The customer gives it to theZaznacz właściwe wyrazy i zwroty tak, aby powstały zdania p … rawdziwe.. Ostatnio sporo się wydarzyło.. Uwaga!. Spośród podanych możliwości wybierz jedną, zgodną z jego treścią.. Pamiętaj o właściwych rodzajnikach określonych - zadanie 6, str. 87..

Nie patrzcie na te moje zaznaczenia.

Zadanie .5 Przeczytaj e-mail i wybierz właściwą odpowiedź a, b lub c. Tomek właśnie wrócił.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. 0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań.. 1, 3(bez kwadracika), 4;- ćwiczenia: str. 78 zad.. Trzy wyrazy zostały podane .Napisz zdania w funkcji poetyckiej ,metajęzykowej i fatycznej po 3 przykłady Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa.. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej z luki .. Dawno nie pisałem.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Wyrazy typu:rzeczny, rzeczka, rzeczułka, dorzecze należą do rodziny wyrazu RZEKA, a co z takimi wyrazami jak: niedorzeczność i rzekł?. Nie patrzcie na te moje zaznaczenia.. Cześć Olu!. Zobacz odpowiedź.. Przede wszystkim mój brat wrócił z półrocznej wymiany między naszą szkołą a zaprzyjaź-nioną placówką w Norwegii.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-6.. Spośród wyrazów podanych w ramce (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3).. Jutro mam z tego sprawdzian .E-mail (7993) Facebook (105498) Fora Internetowe (15856) Gadu-gadu (71007) .. (1 pkt) Przeczytaj tekst..

2 He bruised / twistedhis eye.Przeczytaj e-mail i zaznacz właściwe wyrazy.

Uwaga!. Po gimnazjum opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plPrzeczytaj e-mail i wybierz właściwe wyraz / wyrażenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt