Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne które są większe od −8

Pobierz

|0| nie jest mniejsza od 4.. Oceń odpowiedź .. Opublikowany in category Matematyka, 11.09.2020 >> Wszystkie liczby całkowite ujemne większe od -6.. Zad 10.. Między liczbą −5 i liczbą do niej przeciwną na osi liczbowej jest 9 liczb całkowitych.. Odpowiedz przez Guest-5 -4 -3 -2 -1?. Wyobraź sobie, że na osi liczbowej zaznaczono liczby: −4, 2, 1, −3, −1, −2 .Zestawzadań.. imięinazwisko lp.wdzienniku grupa B klasa dataKlasa6.Liczbydodatnieiliczbyujemne.. imięinazwisko lp.wdziennikuZestaw zadań.. imięinazwisko lp.wdzienniku.. klasa dataAstr.2/3 10. prawda fałsz .Porównywanie liczb VIb oraz VIc.. imięinazwisko lp.wdziennikuKl.6 Porównywanie liczb.. imięinazwisko lp.wdziennikuLiczbyujemne-powtórzenie.. imięinazwisko lp.wdzienniku8 4 √ 25 −1,07 1.. B −3,−2,−1, 0, 1,2,3 3. to są wszystkie liczby całkowite mniejsze od 4.. Uzupełnij zdania odpowiednimi liczbami z ramki.. |Wymień trzy liczby całkowite ujemne .. Podkreśl wszystkie liczby większe od −1,8.. Powodzenia!. Zadania rozwiąż w zeszycie.. Oblicz: a) 24:(−4)⋅(−2 .Liczby całkowite kl.6.. imięinazwisko lp.wdziennikuKl.6.Liczbydodatnieiujemne-powtórzenie.. imięinazwisko lp.wdzienniku8.. Wstaw znak : a) −12.. prawda fałsz Wartośćwyrażenia(−4)⋅(−2)⋅0jestliczbądodatnią.. b) Gdy od liczby −58odejmiemy 39, to .Wypiszmy wszystkie liczby całkowite ujemne, większe od-150, które są sześcianem liczb całkowitychNapisz trzy liczby całkowite dodatnie i ujemne, które są: a) większe od -4,5 b)mniejsze od 8,5 i jednoczesnie wieksze od -3 2009-10-29 17:45:57 Jak odejmuje się liczby całkowite ( ujemne ) 2010-05-22 14:30:03podaj wszystkie liczby całkowite większe od -5 i mniejsze od 5 2010-05-13 17:38:28 Wszystkie liczby parzyste większe od 10 a mniejsze od 20 2016-03-28 12:19:26 Wypisz Wszystkie Liczby całkowite spełniające warunek |x| <3..

Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne, które są większe od −5.

A 1 ,23 ponieważ 1. prawda fałszAstr.2/4 11.. Uporządkuj liczby: −9,5, −7,6, −12,6, −4,8, 1,9, −3,1 od najmniejszej do największej.. Tylko te liczby całkowite znajdą się w kole o promieniu 4 i środku 0.. Liczbąprzeciwnądoliczby−103jestliczba103.. Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne, które są większe od −7.. 2010-01-25 18:03:53Zestawzadań-liczbyujemneidodatnie.. imięinazwisko lp.wdzienniku1.Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne,które są większe od -7 ?. a) Suma liczb −58i 39jest równa.. Question from @D0ll4r - Gimnazjum - Matematyka3.. Oblicz:Karta pracy - Liczby dodatnie i ujemne 1.. Oceńprawdziwośćzdań.WstawznakXwodpowiedniąkratkę.. Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne, które są większe od −7.. Wartośćwyrażenia(−1)⋅(−3)⋅(−6)jestliczbąujemną.. Uporządkuj liczby w kolejności od najmniejszej do największej.. 2/ Podkreśl wszystkie liczby mniejsze od 1,7Wszystkie liczby całkowite ujemne większe od -6 .. zaloguj się.. Podkreśl wszystkie liczby większe od −1,7.Liczbydodatnieiujemne-powtórzenie 1.. Zaloguj się Zarejestruj się.. Jeżeli na osi liczbowej zaznaczono wszystkie liczby całkowite większe od −9 i mniejsze od 3, to wśród nich są dwie pary liczb przeciwnych..

Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne, które są większe od −7.

Wstaw znak : a) .. Wartośćwyrażenia−6+(−2)⋅(−7)jestrówna: A. Oblicz:1.. Odpowiedz przez Guest .. 2021 Uczymy się w grupie .Zaloguj się Zarejestruj się Opublikowany in category Matematyka , 12.08.2020 >> Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne, które są większe od -8.Wypisz wszystkie liczby całkowite większe od (-6) i jednocześnie mniejsze od 10.. Zrewidować.. Narysuj w zeszycie oś liczbową i zaznacz na niej liczby: 0, 35, −40, −10, −55.. Oceńprawdziwośćzdań.WstawznakXwodpowiedniąkratkę.. Wymień, które z liczb podanych w ramce są: a) wymierne, d) niewymierne, b) całkowite, e) ujemne większe od −2, c) naturalne, f) nieujemne mniejsze od 1.. 2. a) Wymień liczby całkowite większe od √ 3 i mniejsze od √ 13. b) Podaj przykład liczby wymiernej większej od 1 5 i mniejszej od 1 3.Zestawzadań.. imięinazwisko lp.wdzienniku str.1/2liczb całkowitych - powtórzenie.. Ile jest wśród nich liczb: a)naturalnych, b)pierwszych, c)złożonych, d)parzystych e)nieparzystych, f)podzielnych przez 3 g)które są kwadratami liczb całkowitych h)które są sześcianami liczb całkowitych.. prawda fałsz Jeżeli na osi liczbowej zaznaczono wszystkie liczby całko- wite większe od −8 i .grupaA str.3/5 20..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt