Przeczytaj tekst z ktorego usunieto cztery zdania wpisz w luki so for me

Pobierz

W przypadku pytania 3. litery moga byc wpisane w dowolnej kolejnosci.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Zadanie 4.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.4.). Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Przeczytaj ponizsze teksty.. 1_____ Using materials which mostly came from recycling centres.Wpisz w luki 1-3 litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. Question from @Patryk085 - Język angielski.Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz w luki 1.1.-1.3. litery, którymi oznaczono brakujące.Przeczytaj tekst z którego usunięto trzy zdania.. Dobierz brakujące zdania (A - E) tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Liter, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny teks.. usunięto cztery zdania w zeszycie dopasuj zdanie A-E do luk 1-4 zadanie 3 i 4 !Przeczytaj tekst, z Wstaw zdania oznaczone literami (A-F) w luki 1-5, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Język angielski - rozszerzenie - zdawali uczniowie w.BLOGBLOG OXFORD UNIVERSITY PRESS • PHOTOCOPIABLE 13OXFORD MATURA TRAINER • POZIOM ROZSZERZONY • EGZAMIN PRÓBNY 2 Zadanie 6 Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). 2 zadanie też.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. lite-rę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać Zadanie 9. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga: jedna szkoła została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.Zadanie 8.. Uwaga!. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w luki (5.1.-5.4.). Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić.Zadanie 4.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (2.1.-2.4.). Zapoznaj się z tekstem z ramki TIP następnie przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.Przeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.. Dopasuj odpowiedni tekst (a-d), do kazdego z podanych pytan (1-6) wpisujac wlasciwa litere w kratki obok kazdego pytania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Język angielski - rozszerzenie - zdawali uczniowie w środę od godziny 11.. Uwaga: dwa zdania zostały podane A I hoped she would join me for the sightseeing.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.2 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie, tak, aby otrzymać spójny, i logiczny.. Kolejno w luki wstawiamyEGZAMIN ÓSMOKLASISTY - Reading and grammar..

Przeczytaj tekst.

Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w luki 6.1-6.4 litery, którymi oznaczono brakujące zdania A-E.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki (4.1.-4.4.). Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Uwaga!Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto 5 fragmentów zdań.. Uwaga: jedno zdanie podano dodatkowo i nie pasuje do Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak, aby powstała logiczna i Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej osoby.. Fooled by a food photographer.Przeczytaj tekst, z którego usunięto 4 zdania.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej z luki.. Wpisz w luki 5.1.-5.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (1-4) literę, którą oznaczono brakujące Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Zadanie egzaminacyjne: przeczytaj tekst , z którego usunięto cztery zdania .Wpisz w każdą lukę (1-4) literę, którą oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..

Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.

Wstaw zdania A-E w luki 1-3 tak aby.poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Uzupelnij luki (1-3) w tekscie zdaniami podanymi ponizej (a-d) tak aby byl on spojny.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie.. Przeczytaj trzy wpisy (A-C) zamieszczone na.Przeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. C I had visited the city only once before, many years ago.THE DOG SUPERHEROPrzeczytaj poniższy tekst z którego usunięto 3 zdania.. Uwaga.. w luki 1-4 litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt