Scharakteryzuj zasady redagowania pism

Pobierz

zad,3 omow poszczefgolne elementy pisma zaadresowanego.SPRAWOZDANIA, NOTATKI - ZASADY REDAGOWANIA I OPRACOWYWANIA PISM URZĘDOWYCH.. Pamiętać należy, że przyjęte formy pism, stosowane szablony, utarte zwroty ułatwiają redagowanie pism.. Marginesy powinny mieć następujące wymiary: lewy - 2,5 -3 cm, prawy - 1-1,5 cm, górny - 1,5-2 cm, dolny - 2-3 cm.Podział pism W zależności od sposobu redagowania pisma można podzielić na: • Pisma przewodnie - krótkie, często jednozdaniowe, informujące o przesłanych dokumentach.. Aby redagowanie pism urzędowych przebiegało właściwie i profesjonalnie, należy przestrzegać pewnych istot-nych zasad, tj.: stosować styl urzędowy (powinny dominować zdania pojedyncze, należy unikać poruszania kilku wątków w jednym zdaniu),- zasady redagowania treści pism.. Spośród podanych pism wybierz pisma występujące w korespondencji handlowej (zakreśl): a) podanie b) oferta c) reklamacja d) zawiadomienie e) wniosek f) zapytanie o ofertęzad.1 omow zasady prawidlowego redagowania tresci pism.. Ich stosowanie pozwala uniknąć błędów.. Pisząc pismo pamiętaj : • • Zdania proste / nie złożone Jasne sformułowania Zwroty grzecznościowe : Szanowny Panie, Z poważaniem Treść zwięzła w punktach Używanie skrótów : im.. Do podstawowych reguł, których należy przestrzegać, należą: • konspekt • przejrzystość, • kompletność, • sugestywność, • zwięzłość, • uprzejmość, • zrozumiałość, •.II..

Zasady redagowania pism.

W nagłówku pisma umieszcza się: Ich stosowanie pozwala uniknąć błędów.. Do podstawowych reguł, których należy przestrzegać, należą: - konspekt - przejrzystość, - kompletność, - sugestywność, - zwięzłość, - uprzejmość, - zrozumiałość, - używanie skrótów, - jedna sprawa - jedno pismo, - wyróżnianie fragmentów,Zasady redagowania pism Pismo biznesowe w stylu urzędowym.. Grupa .. Imię i nazwisko .. Klasa .. Wprowadzenie - czym jest styl urzędowy i czym charakteryzują się pisma urzędowe; Wyznaczniki prawidłowo przygotowanego pisma: - treść, styl, części składowe; Struktura pisma - obowiązkowe i dodatkowe elementy: - formatowanie - skróty klawiaturowePytania dotyczące zagadnień: zasad redagowania pism,korespondencji w sprawach osobowych, handlowych,organizacyjno-administracyjnych, rodzaju i form pism, układu pisma ielementów składowych tekstu pisma.. Do wspomnianych części składowych pisma zalicza się: nagłówek, nazwa i adres odbiorcy, znaki powoławcze, określenie przedmiotu sprawy, treść, podpis, elementy dodatkowe.Redagowanie pisma.. , s. c. , PKP Uprzejma forma Brak słów obcojęzycznychPismo - zasady redagowania pism Musi być zredagowane według konkretnych zasad z wykorzystaniem tak zwanych części składowych pisma.. W nagłówku pisma umieszcza się: a) tekst korespondencji b) adres odbiorcy pisma c) informacje o nadawcy pisma d) informacje dodatkowe (np. załączniki) ( 0 - 1 pkt.).

zad.2 scharakteryzuj poszczegolne rodzaje protokolow.

Wrażenie - dobre lub złe o nadawcy pisma daje forma zewnętrzna, czyli papier, czystość, rozplanowanie pisma na papierze KATARZYNA GAGAN, ANNA KRAWCZUK− zastosować obowiązujące zasady redagowania pism, − wypełnić stosowane blankiety korespondencyjne, specjalne oraz formularze, − zredagować uchwałę, zarządzenie, protokół, notatkę służbową, − zredagować pismo zobowiązujące do uzupełnienia dokumentacji, − zredagować pismo przewodnie, − zredagować list intencyjny,Ogólne zasady redagowania pism - test.. Jedną .W tworzeniu pisma urzędowego trzeba zwrócić uwagę również na styl.. Po pierwsze wszystkie formy korespondencji biznesowej należy redagować w stylu.. Redagowanie pisma należy zacząć od ustalenia marginesów, które służą do wpięcia pisma do segregatora oraz do ochrony przed zniszczeniem poprzez odsunięcie go od brzegów kartki.. Pisma mogą być sporządzane na: a) tylko na blankiecie korespondencyjnym, b) tylko na papierze maszynowym,Zasady redagowania pism Praktyka administracyjna wypracowała różne zasady redagowania pism.. Pismo przewodnie dołącza się do dokumentów wtedy, gdy mogą one być niezrozumiałe dla odbiorcy lub gdy wymagają dodatkowych informacji.1.. Scharakteryzuj jakie pisma zaliczają się do pism informacyjnych i czym się charakteryzują.Sprawa rejestrowana jest przez pracownika w spisie spraw tylko raz - na podstawie pierwszego pisma ją wszczynającego, reszty pism w obrębie danej sprawy się nie rejestruje..

Praktyka administracyjna wypracowała różne zasady redagowania pism.

Wszystkie pisma powinna cechować: - zwięzłość, - jasność, - przejrzystość, - uprzejma forma, - stylistyczna i gramatyczna poprawność.Pismo oficjalne wcale nie musi być nudne - pod warunkiem że autorowi będzie na tym zależało i że będzie pamiętał o podstawowych zasadach: Strona wizualna jest pierwszą rzeczą, na jaką odbiorca zwraca uwagę jeszcze przed zapoznaniem się z treścią pisma; użyty blankiet, czystość, układ tekstu stwarzająPracownia techniki biurowej TEMAT : Zasady redagowania pism ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt