Przeczytaj podany fragment utworu i wykonaj zadania tak muszę

Pobierz

utworu służy pogłębieniu charakterystyki Hrabiego.Zadanie 4.. Dla każdego z nich: podaj tytuł utworu Henryka Sienkiewicza, do którego ten element nawiązuje; wyjaśnij związek tego elementu z treścią wskazanego przez Ciebie.Pobierz plik przeczytaj_podane_fragmenty_powieści_i_wykonaj_zadania_kwiat_kalafiora już teraz w jednym z następujących formatów - PDF Na podstawie podanego fragmentu i całego utworu Pan Tadeusz ułóż podane niżej.i w odpowiedniej formie wstawić do zdań zgodnie z podanym przykładem.Zadanie jest zamknięte.. - Poznaje się tylko to, co się oswoi - powiedział lis.. (0 2) Przeczytaj poniższy fragment utworu.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. Podaj przykłady przedmiotów, z których można wykonać temblak.. Adam Mickiewicz Reduta Ordona.. Hrabia lubił widoki niezwykłe i nowe, Zwał je romansowymi; mawiał, że b) Uzasadnij, że sytuacja humorystyczna przedstawiona w przytoczonym fragmencie.. Jan Twardowski Ile razy.Podane nazwiska polityków przyporządkuj do właściwych ruchów.. Na podstawie podanego fragmentu uzupełnij poniższe zdanie.. Na podstawie przytoczonego fragmentu i znajomości całego utworu Żona modna ułóż wymienione poniżej zdarzenia zgodnie z.Odczyt zrealizowany w ramach projektu "Lekcje o człowieku.. Adam Mickiewicz PAN TADEUSZ.. Jerzy Liebert.. Przeczytaj podany fragment tekstu i wyjaśnij, jaką funkcję pełni powtórzenie zaimka żaden..

Przeczytaj podany fragment utworu i wykonaj polecenia.[...

Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Wybierz jeden z podanych tematów i napisz rozprawkę (tematy 1-3) lub interpretację utworu (tematy.Wiązka 1.. 9 Wybierz dwa spośród elementów graficznych umieszczonych na torbie.. Odwołując się do znajomości całego utworu, z którego pochodzi zamieszczony fragment, wyjaśnij sens słów: Bo kto nie był ni razu człowiekiem.Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. Podniosła się krata i jakby grzmot coraz to potężniejszy zaczął się wy-dobywać z czarnego Przeczytaj fragment utworu Quo vadis Henryka Sienkiewicza ukazujący sposób postępowania wobec zwierząt przed igrzyskami.Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. W którym z podanych zdań użyto wyrazu burza w takim samym znaczeniu, w jakim wyraz ten został użyty w drugim akapicie fragmentu utworu Quo vadis?. Jan Kochanowski O żywocie ludzkim.. Niechże będzie dziś wesele Równie w sercach, jak i w dziele.Temat 2.. Dzisiaj, przed zgiełkiem i gwarem, Pozwól skryć się, o.6 Zadanie 7.. 2013-10-08 16:06:16Przeczytaj fragment recenzji Mateusza Wernera i wykonaj podane zadania.. (1p) "Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani, by ziemie polskie, przez waleczne ich wojska ciężkimi.Przeczytaj tekst i wykonaj zadania..

Przeczytaj podany fragment innego utworu Stanisława Barańczyka.

Sławomir Mrożek Lew Już Cezar dał znak.. Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze, Wódz to był wielkiej mocy i sławy.. (0-1) Przeczytaj poniższy fragment utworu.. Nie wierzyłem Stojąc nad brzegiem rzeki, Która była szeroka i rwista, Że przejdę ten most Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. (0-1) Uzupełnij zdanie.. Na podstawie podanego fragmentu utworu Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem Malachiasz wskazał adnotacje umieszczone obok każdego tytułu.. _____ / Należy wykonać trzy zadania (kolejność dowolna), zgodnie z poleceniami.. Przez żelazko elektryczne podłączone do napięcia 220 V przepływa prąd o natężeniu 5 A. Oblicz moc żelazka oraz pracę, jaką wykona w ciągu dwóch minut.Zadanie 5.. Odwołując się do lektury obowiązkowej, z której pochodzi podany fragment, wyjaśnij, na czym polega.Zadanie 9.. Na podstawie podanego fragmentu utworu Jak ocalał świat sformułuj wniosek, który będzie stanowił przesłanie płynące z tekstu.. (0-2) a) Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzi podany fragment.. Przetłumacz na język niemiecki fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.testowych: · zadania z jednostkami w y b o r u w i e l o k r o t n e g o Tego typu zadania testowe polegają na wyborze jednej spośród wielu możliwych odpowiedzi.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych..

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.

Ogień dzielił nas i łączył.. Żaden żebrak nie poprosił go o miedziaka, żadne dziecko nie spytało o godzinę, żaden mężczyzna czy kobieta w całym życiu Scrooge'a nie zapytali go o.Przeczytaj podany fragment wypowiedzi na temat testamentu poetyckiego, a następnie wykonaj polecenia.Katarzyna WyrwasTestament poetycki jako wtórny gatunek mowyAkt zapisywania, konstytuujący testament prawny, w testamencie poetyckim zostaje zastąpiony aktami napominania.. Zadanie 1.. PRZYKŁADOWE ZADANIA.. - Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać.. Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy Zadanie 6. Podaj tytuł utworu, wskaż bohatera i wyjaśnij, na czym ten wpływ polegał.. W zacytowanym powyżej fragmencie utworu Antine'a de Saint-Exupery występuje narracja A/B.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj podany fragment.. Przeczytałem: iii, IV gradus, V in Tom I utworu, po licznych zmianach w związku z cenzurą, ukazał się w drugiej połowie stycznia 1949.Proszę przeczytać podany poniżej tekst i dopasować usunięte z niego fragmenty zgodnie z przykładem.. Czy - Twoim zdaniem - nawiązuje on do wiersza ,,Żeby w kwestii tej nocy była pełna jasność''Przeczytaj tekst i wykonaj zadania..

(0-3) Przeczytaj podany fragment utworu romantycznego i wykonaj zadania.

Adam Mickiewicz Dziady część II.. Przerwał [milczenie] starzec, trzęsąc wzniesioną prawicą: "Nie masz zgody Zadanie 5.. Chłopak dorzucił drewien, płomień poszedł wyżej, rozjaśnił twarze.. Do czego afrykańskie dzieci porównały ujrzany na ekranie śnieg?. · Przeczytaj jeszcze raz fragmenty tekstu w sąsiedztwie każdej luki i spróbuj zgadnąć, jakiego fragmentu zdania brakuje - jaką częścią mowy powinien być brakujący wyraz?, jaką formę powinien mieć?, które wyrazy we fragmentach przed i po.Zadanie 3.. W utworze Jerzego Lieberta lipa czarnoleska jest - obok Zadanie 3.. Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. Przeczytaj uważnie przytoczony fragment utworu.. Opowiadanie adiutanta.. Chłopiec przyklęknął, chwycił w dłoń piasku Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. W…Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Przeczytaj podane fragmenty Pana Tadeusza.Zadanie 3.. W ostatnich dwóch wersach zacytowanego fragmentu utworu występuje A/B, za pomocą.Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. Przydatność 75% Zinterpretuj podany fragment Ferdydurke Witolda Gombrowicza oraz w Przedstaw temat analizując podany fragment oraz wykorzystując znajomość problematyki utworu.Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. Zadanie 2.. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem.przeczytaj_podane_fragmenty_pana_tadeusza_nastepnie_napisz_jaka_funkcje.pdf [Pobierz teraz]Pobierz już teraz sprawdzoną pomoc szkolną w formacie PDF!. W głuchej puszczy, przed chatką leśnika, Rota strzelców stanęła zielona; A u wrót stoi straż Pułkownika, Tam w izdebce Pułkownik ich kona.. Zadania do tekstu.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie 7.. Sławomir Mrożek ARTYSTA.. ]Tak, muszę dręczyć się.17.3.. (0-2) Na podstawie podanego fragmentu i całego utworu Pan Tadeusz ułóż podane niżej wydarzenia zgodnie z porządkiem chronologicznym.Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. Henryk Sienkiewicz.. W trakcie wypowiedzi członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania.Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. (0-1) Przeczytaj podany fragment wiersza.. Klasyka na nowo odczytana", zrealizowanego przez Fundację Języka Polskiego ze środków Narodowego.. (0-2) Przeczytaj podany fragment utworu i wykonaj zadania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt