Wypisz przyczyny odkryć geograficznych

Pobierz

Droga lądowa do .Przyczyny wielkich odkryć geograficznych można podzielić na kilka najważniejszych grup: Brak dostatecznej ilości metali szlachetnych w Europie pod koniec XIV wieku i na początku wieku XV.Alexandra <3Twilight.. -chęć podbicia lądów w imię szerzenia chrześcijaństwa.. XV i XVI w. to czasy, kiedy wyprawy odkrywcze skierowały uwagę Europejczyków ku nowym kontynentom i ich mieszkańcom.. - chęć wzbogacenia się szlachty i poprawy swojej sytuacji.. Treść.. -poszukiwanie drogi morskiej do Indi.. Skutki wielkich odkryć geograficznych; Powstanie kościuszkowskie-przebieg i skutki.. - wpływ idei renesansu (nauki matematyczno - przyrodnicze) na wzbudzenie zainteresowań światem.. Rozwijający się handel potrzebował drogocennych kruszców (złota i srebra), których brakowało w Europie.. Pytania .. Były to gł.. - utrudnianie przez Turków kontaktów handlowych ze wschodem.. Zadanie brzmi: Podaj 5-6 najważniejszych przyczyn wielkich odkryć geograficznych.. -rozwój szlaków handlowych.. Szkoła - zapytaj eksperta (928)Odkrycia geograficzne były punktem zwrotnym w dziejach Europy i świata.. -chęć zdobycia sławy i bogactwa.. Powstanie warszawskie.. - odpływ szlachetnych kruszców z Europy.. PRZYCZYNY - PRZEBIEG - SKUTKI; powstanie styczniowe, kościuszkowskie i listopadowe .1.. Istniało zapotrzebowanie na towary sprowadzane z krajów Azji np.: Indii i Chin..

Wymień przyczyny odkryć geograficznych.

POMÓŻCIE!. -poszukiwanie drogi morskiej do Indi.. EKONOMICZNE.. Filmy.. Przyczyny wielkich odkryć geograficznych były następujące: Chęć odnalezienia drogi do Indii.. Do tej pory Europejczycy docierali po przyprawy korzenne przez Morze Śródziemne i. Ujemny bilans handlowy między krajami Europy, a Bliskim Wschodem.. poleca 79% 1377 głosów.. Szkoła - zapytaj eksperta (817) Szkoła - zapytaj eksperta (817) Wszystkie (817) Język angielski (614) Język polski (0) Matematyka (0) .Przyczyny odkryć geograficznych: Społeczno-ekonomiczne: - zakończenie wojen z Arabami i pozbawienie źródeł - utrzymania rycerstwa hiszpańskiego i portugalskiego; - poszukiwanie korzyści materialnych i sławy; - dziedziczenie majątku przez najstarszego syna, - pozostali musieli szukać innych źródeł utrzymania; - odpływ szlachetnych prurzców z Europy; - utrudnianie przez.Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Wypisz przyczyny wilekich odkryć geograficznych?Przyczyny odkryć geograficznych: - ciekawość świata, - chęć wzbogacenia się, - chęć zdobycia nowych ziem, - chęć szerzenia chrześcijaństwa (motyw religijny),-chęć poprawy swojej sytuacji materialnej,-przyczyna ekonomiczna (przeludnienie Europy, - postęp techniczny, - chęć odnalezienia drogi morskiej do Indii ( w celu handlowania) Przyczyny: 1..

Przyczyny odkryć geograficznych: -chęć przygód.

- rozwój kartografii.. Do XV w. mieszkańcy Europy rzadko wypływali poza basen M. Śródziemnego, ograniczali się do żeglugi przybrzeżnej po O. Atlantyckim.Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Wymień trzy przyczyny odkryć geograficznych (krótko)Jakie są najważniejsze przyczyny wielkich odkryć geograficznych?. Przyprawy korzenne.. 3. przyczyny polityczne: -brak pracy dla rycerstwa.. Potrzebuję dwa zadania na historię.Przyczyny odkryć geograficznych: -chęć przygód.. Z góry dzięki ;] Chęć odnalezienia drogi morskiej do Indii, ujemny bilans handlowy między krajami Europy a Bliskim Wschodem,poszukiwanie nowych terenów posiadających surowce mineralne, przeludnienie w Europie, chęć udowodnienia kulistości ziemi odpowiedział (a) 07.02.2011 o 14:39.. - chęć zdobycia sławy przez żeglarzy.Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: wypisz przyczyny odkryc geograficznych!. Chęć sprowadzenia przypraw korzennych tj. imbir, gałka .Małgorzata Grządziel‧Skutki Wielkich Odkryć GeograficznychPrzyczyny wielkich odkryć geograficznych: - ciekawość świata, - chęć wzbogacenia się, - przyczyna ekonomiczna (przeludnienie Europy), - chęć zdobycia nowych ziem, - chęć szerzenia chrześcijaństwa (motyw religijny), - postęp techniczny.Przyczyny i skutki wielkich odkryć geograficznych 1..

1.Przyczyny, przebieg i skutki odkryć geograficznych.

Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. odpowiadajcie też na inne pytania Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2012-01-08 14:36:15Przyczyny odkryć geograficznych.. - Kryzys gospodarczy w Europie.. -brak kruszców (złota) Proszę czekać.. - ujemny bilans handlu z krajami Orientu.Wypisz przyczyny odkryć geograficznych?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt