Wyjaśnij zależność y

Pobierz

3.Podaj dwa przykłady zależności tempa procesu glebotwórczego od rzeźby terenu.Wyjaśnij zależność między poziomem rozwoju gospodarczego a strukturą zatrudnienia w I i II sektorze gospodarki.1.Wyjaśnij, na czym polega zależność tempa procesu glebotwórczego od: a) wilgotności klimatu- .. b)temperatury powietrza- .. 2.Podaj dwa przykłady zależności tempa procesu glebotwórczego od biosfery.. Z góry dziękuję:)Oceń sytuacje Polaków w okresie I wojny światowej.. około 6 godzin temu.. 3.Podaj dwa przykłady zależności tempa procesu glebotwórczego od rzeźby terenu.30pkt!. Odpowiedz.. Zależności funkcyjne.. - Im większy - Pytania i odpowiedzi - Biologia .. Dana jest funkcja kwadratowa y=2x^2+4x-2.. pokaż więcej.. Wymień największe kolonie brytyjskie.. Kiedy trwał w Polsce okres stalinizmu?. Książki Q&A Premium Sklep.. Skutki wojen Polski w XVII w. Narysuj przebieg granicy wyznaczającej podział cesarstwa dokonany przez Teodozjusza Wielkiego.. W praktyce oznacza to ilość, za którą trzeba zapłacić i na którą są chętni, pragnący tę ilość kupić.W tym wypadku zawsze główną rolę odgrywa cena.Wyjaśnij zależność między odżywianiem i nawadnianiem a wysiłkiem fizycznym.. Polub to zadanie.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1 - 35).. Zależność sieci transportowej od rzeźby terenu: Brak barier terenowych do budowy infrastruktury komunikacyjnej na obszarach o równinnym ukształtowaniu terenu.Zależność funkcyjna X-> Y jest zależnością nie od klucza jeśli jest nietrywialna tzn. zbiór Y nie jest podzbiorem X, ..

JedenWyjaśnij na czym polegała zależność Polski od Związku Radzieckiego?

(0-3) Kolistą tarczę nasunięto na pręt w taki sposób, że może się wokół niego swobodnie obracać, ale nie może przesuwać się wzdłuż pręta.. Przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej f (x)=1/2x^2-x+1.. Zależności funkcyjne.. +0 pkt.. około 6 godzin temu.. Wyznacz: a) współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem tej funkcji b) zbiór wartości tej funkcjiOdpowiedź: Różnica pomiędzy ceną a ilością danego dobra nazywana jest popytem.. Jurek znalazł przepis na sałatkę owocową, w której masa winogron do masy bananów tworzy proporcję 2:3, a masa banana do masy .1.. Wyjaśnij, jaka jest zależność pomiędzy powszechnym stosowaniem antybiotyków a coraz częstszym występowaniem szczepów mikroorganizmów chorobotwórczych opornych na ich działanie.ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU!. Najnowsze pytania w kategorii Biologia .. Zbiór X nazywamy dziedziną funkcji, a jego elementy argumentami .Wyjaśnij zależność między oddychaniem wewnątrzkomórkowym a wymianą gazową w płucach.. - Zintegrowana Platforma Edukacyjna.. Funkcją f ze zbioru X w zbiór Y nazywamy przyporządkowanie, w którym każdemu elementowi zbioru X przyporządkowany jest dokładnie jeden element zbioru Y..

Wyjaśnij zależność między osoczem, płynem tkankowym a limfą.Wyjaśnij zależność między wymianą gazową a oddychaniem komórkowym.

Opisz jeden z podbitych narodów Ameryki.. Zadanie 6.. Po 10 minutach, w temperaturze T 1, ustaliła się równowaga opisana równaniem:11. a).Wyjaśnij zależność między głębokością wód podziemnych a jakością wody.. Przedstaw jego cechy charakterystyczne .. pokaż więcej.. Wspólna cechą wszystkich systemów klasyfikacyjnych jest grupowanie organizmóww hierarchiczny układ jednostek taksonomicznych.. Rejestracja.. Do sklepu przywieziono 270 kilogramów jabłek.Wyjaśnij na czym polega zależność rozwoju sieci transportowej od rzeźby terenu, sieci rzecznej, położenia z dala od morz i oceanów.. Biologia - szkoła podstawowa.. Miejsce na naklejkę MBI-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1.. Side65 Większość historyków okres stalinizmu na ziemiach polskich datuje od roku 1947, ostatecznym upadkiem stalinizmu był październik 56 .. Ewentualny brak .Wyjaśnij, dlaczego na podstawie wykresu można wyciągnąć wniosek, że wypadkowa sił działających na samochód jest skierowana przeciwnie do wektora pędu.. Przykładowa zależność między głębokością wód podziemnych a jakością wody: Im większa głębokość zalegania wód podziemnych, pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Wyjaśnij zależność między odżywianiem i nawadnianiem a wysiłkiem fizycznym.. Logowanie.. Agnieszka.. 1.Wyjaśnij, na czym polega zależność tempa procesu glebotwórczego od: a) wilgotności klimatu- ..

Wyjaśnij zależność między oddychaniem komórkowym a wymianą gazową w płucach ...Energetyka reakcji Podaj i uzasadnij/wyjaśnij.

2.Podaj dwa przykłady zależności tempa procesu glebotwórczego od biosfery.. Polska nauka w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.. Polub to zadanie.. Pojęcie funkcji.. Napisz biografię Jana III Sobieskiego.. Do reaktora, w którym znajdowała się stała substancja X, wprowadzono pod ciśnieniem atmosferycznym gazową substancję Y i zapoczątkowano reakcję chemiczną, w wyniku której powstawał gaz Z.. Proszę jak najszybciej, daję NAJ jak odpowiedź jest prawidłowa, proszę dosyć krótko (ok.6 zdań) ale ładnym językiem.. Pojęcie funkcji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt