Przeczytaj tekst biblijny podręcznik strona 47 48 i uzupełnij zdania

Pobierz

2 str. 82 kto wykonuje daną czynność (odpowiedzi zapisz w zeszycie) Przepis do zeszytu wyrażenia z zielonej ramki z ćw.. - ODPOWIEDŹ USTNA ( podlegająca ocenie ) : - DIALOG Z ROZDZIAŁU 3 ( podręcznik str. 36 zadanie 2 )Podręcznik str. 106. zad.. strona 50-51.Zapamiętaj, jak należy zachowywać się w obecności zwierząt?. Uzupełnić w podr.. O PATRONIE; HISTORIA SZKOŁY; NADANIE SZKOLE IMIENIA ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ; WIZJA SZKOŁY; MISJA SZKOŁY; Dla rodziców.. Uzupełnij hasłem zdanie - ćwiczenie 3, str. 35.. Uzupełnij cwiczenia s.46-47.Osadź.. przeczytaj bardzo dokłsdnie tekst z podręcznika " Uwaga!. 1 str.91 - przeczytaj tekst i wypisz do zeszytu nowe słownictwo.. Zadanie 2 na stronie 42 jest dla osób chętnych: Steps_Plus_Grade_4_PB_Track_42.mp3 Zachęcam do wykonania tego zadania:)1.. Przepisz do zeszytu zdania z ćw 12/str 49 z podręcznika i napisz imię dziecka, które mówi te zdania.1.. Przeczytaj pierwszy paragraf lekcji 5 z podr., str 47 -48.. Doucz się czytać wiersz pt: ,, Leń " - podręcznik str. 35.. Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń materiał do tego tematu.. Pozostałe litery przeczytaj od prawej do lewej.. Wykonaj ćwiczenie 4, 5 i 6, str. 36.. 08.02.2021 Zagadnienia do powtórzenia: 1.części twarzy i przymiotniki opisujące włosy 2.części ciała 3.odmiana czasownika have got s.55,57ed.. 2012-03-26 14:38:27; Na podstawie podręcznika str. 119-121: 1) Połącz w pary - pojęcie z jego wytłumaczeniem 2) Uzupełnij tabelkę 2020-05-18 16:06:08; Na podstawie tekstu oraz rysunku z podręcznika ( str.98-109) uzupełnij tabelkę 2012-01-08 19:26:04· Przeczytaj tekst z podręcznika ze stron 265 - 267 · Wykonaj zadania 1,2,3,4 ze strony 268 z podręcznika..

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 302 - 303.

Julek postanowił zostać w domu i układać puzzle.. 2 str. 49 - każdego dnia napisz w zeszycie datę.. Temat: Bóg miłosierny i sprawiedliwy działa w naszym życiu.. otwórz ćwiczenia - edukacja polonistyczna str. 38-39 - czytaj powoli i dokładnie polecenia lub skorzystaj z mojej podpowiedzi:Praca z tekstem z ćw.. Klasa 1 b Edukacja matematyczna .Przeczytaj tekst na stronie 42: "A day in a chimp sanctuary" (Dzień w rezerwacie dla szympansów) i wykonaj zadanie 1 wstawiając X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi a, b lub c.. 1, 2 str. 28.Język polski:- podręcznik: str. 30 - 31 (czytamy tekst);- ćwiczenia: zad.. Uzupełnij tabelę - w pierwszej kolumnie wpisz .otwórz podręcznik cz. 3 na str. 48; przeczytaj tekst (najlepiej na głos i 2-3 razy) w zeszycie do polskiego napisz zdania z ćw.. Odpowiedz na pytanie z ćw.. Jest instytucją niedochodową, współpracującą z parafią Św. Wojciecha.. Rozwiąż ćw.. Następnie dialog należy zapisać w zeszycie.. Przy ołtarzu Chrystus karmi nas swoim Ciałem.. Przepisz zdania i dodaj nazwę zwierzęcia.. Powiedz domownikom: a) dlaczego Heniowi zrobiłó się przykro, b) co pani podarowała uczniom na pożegnanie, c) co dzieci podarowały pani i dlaczego, d) ja wygląda tradycyjny strój kaszubski.Przeczytaj zdania w zadaniu 3, strona 17 w podręczniku, przeczytaj głośno i utwórz podobne zdania o sobie, a następnie zapisz je w zeszycie pod tematem..

Przeczytaj tekst "O pracy" - podręcznik, str. 42.

Podpowiedź: ˅ - zaczynamy od You should i przepisujemy resztę zdania.. 2 str. 40 z podręcznika.. 1,2,4,5 str.91 z podręcznika.. Św. Wojciecha działa od prawie 60 lat na terenie dzielnicy Port Richmond w Filadelfii.. Posłuchaj nagrania z linku i powiedz, co należy uzupełnić w dialogach?. Proszę dokończ mapę Polski narysuj na niej rzekę Wisłę, stolice Polski: Gniezno, Kraków i Warszawę oraz polskie góry.. Powiedz domownikom: a) dlaczego Heniowi zrobiłó się przykro, b) co pani podarowała uczniom na pożegnanie, c) co dzieci podarowały pani i dlaczego, d) ja wygląda tradycyjny strój kaszubski.Uzupełnij zdania,korzystając z tekstu z podręcznika?. Napisz co robić a czego nie robić gdy jesteś przeziębiony.. Zachariasz--Jest kapłanem.. Przeczytaj opowiadanie pt. "Koniec i początek" z cyklu "Listy od Hani i Henia" znajdujące się w podręczniku na str. 88 i 89.. ZADANIE 28 - Pisownia wyrazów obcych.. Wtem do Polski posłan goniec, Iż król wygrał, a mistrz stracił I gardłem tego przypłacił.. 15.05.2020-przetłumacz na j. polski-zapisz w zeszycie słowa, których nie rozumiesz i przetłumacz na j. polski-wykonaj zadanie 6 ze strony 92 pisemnie w zeszycie zapisując cały tekst .Przeczytaj w podręczniku tekst na str. 48,49; .. Obejrzyj film i naucz się nazw planet po angielsku ( można też przeczytać w podręczniku na str. 47) ..

Głośno przeczytaj tekst pt: 11Listopada - podręcznik str. 47.

Imię: Zachariasz - kim.. Przeczytaj tekst.. Przeczytaj teksty.. Przeczytaj o aspektach pracy - załącznik.. Wykonujemy prace na konkurs plastyczny.. Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj tekst biblijny w podręczniku i uzupełnij tabelę.. Lekcje odbywają się w każdą sobotę w budynku szkolnym przy 2420 East Allegheny Avenue (skrzyżowanie ulic .O szkole.. Uzupełnij ksero str 57/3 i 4 oraz dokończ tabelkę ze str. 59/1, zadanie 2 dla chętnych .. Spróbuj odpowiedzieć ustnie na pytania pod tekstem, porozmawiaj na ten temat z dorosłymi.. X -zaczynamy od You .Podręcznik - str. 88 - 91.. .W ćwiczeniu na stronie 47 robimy ćwiczenia 11 i 12; Na stronie 48 w ćwiczeniach poproszę uzupełnić ćwiczenia 13 i 14; Na stronie 49 robimy ćwiczenie 15; Strony 47, 48 i 49 odsyłamy do sprawdzenia na ocenę; Lekcja 2.. E-mail naszej szkołyKatecheza nr 18 zeszyt ćwiczeń strona 40/41 - katechizm strona 46/47.. Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika /Nowa wiadomość / str. 281 .. W Zeszycie Ćwiczeń uzupełnij ćw.1 na str. 51 i 52.. Przy ambonie Chrystus karmi nas swoim słowem.Szkoła Języka Polskiego im.. Przygotuj się do testu o wyżynach.. Przeczytaj opowiadanie pt. "Koniec i początek" z cyklu "Listy od Hani i Henia" znajdujące się w podręczniku na str. 88 i 89. ..

Przeczytaj komiks na str. 82 podręcznik (skorzystaj ze słowniczka na str. 89).

Przeczytaj tekst z ćw.1 str.68 w podręczniku i uporządkuj wydarzenia w odpowiedniej kolejności.. 20 Luty 2021.Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.. Powtórzenie wiadomości.. Za oknem świeci słońce, ale jest dość zimno.. Wypisz i przetłumacz słowa, których nie rozumiesz.Wykonaj zadanie 4 na stronie 47 w podręczniku.. Wykonaj ćw.. Przeczytaj tekst z zadania 9 jeszcze raz i uzupełnij zdania (wskazówki przesłane pocztą elektroniczną do uczniów).. klasa 8bPodręcznik str. 77.. Wykonaj zadanie 3 EXTRA na stronie 47 w podręczniku.. Następnie.. Na podstawie tekstu str. 304 zapisz cechy charakterystyczne dla języka pisanego i mówionego.. 1, 2 str. 30;- kaligrafia: str. 55;- zeszyt w linie: wpisujemy zdania:Mamy wiosnę.. Temat: Spotkanie z prasą · Przeczytaj "Nową wiadomość" ze strony 271 z podręcznikaSłucham muzyki klasycznej - praca z tekstem czytanym.. - jego zadania -Pełni służbę kapłańską przed Bogiem.W wyznaczone dni składa ofiarę z kadzenia.Przeczytaj z podręcznika teksty biblijne (Wj 31,8 i Wj 34,29) mówiące.. Napisać w zeszycie 3 zdania z wyrazami: solidarność, solidarny .Przeczytaj informacje z podręcznika str.68.. UWAGA!. Placówka nasza należy do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku.. 3 i przetłumacz je na język polski.Klasa 1 a Matematyka:- podręcznik: str. 30 - 31;- ćwiczenia: zad.. polonistyczna- temat: "Uwaga!. Wykonaj zadanie 2 EXTRA na stronie 47 w podręczniku.. Zwierzęta!". Temat:Revision Unit 4.. 1,2,3 str. 113 w zeszycie ćwiczeń .. (nie litery, całe zdania ) Wszystko z tej lekcji proszę przesłać.. Wypisz typowe dla młodzieży w twoim wieku czynności dnia codziennego.. Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g=30g.. Praca domowa: ćw.1/76 ćw.3/76 uzupełnij zdania wpisując can lub can't(zamiast x).. 1 - przeczytaj tekst o Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz nazwij miejsca widoczne na obrazkach; zad.2 - przeczytaj tekst jeszcze raz, a następnie odpowiedz na pytania i odpowiedzi zapisz w zeszycie; zad.4 - uzupełnij zdania podanymi wyrażeniami, przepisz je do zeszytu i przetłumacz na język polski[Wpisz tutaj] Dziecko wykonuje ćwiczenie w podręczniku str. 100: Dokończ zdania.. Zwierzęta!". Następnie sprawdź rozwiązanie i wykonaj ćwiczenie gramatycznie.Podręcznik - str. 88 - 91.. Zrób w zeszycie ćw.. Wykonaj zadanie 1 EXTRA na stronie 47 w podręczniku.. Naucz się pięknie czytać opowiadanie.Podręcznik str. 90-91.. Następnie.. W razie pytań proszę o kontakt mailowy: .. Czytanka str. 21 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt