Scharakteryzuj osiągnięcia bizancjum oraz państwa arabskiego

Pobierz

Sztuka arabska charakteryzuje się bogatą ornamentyką.dział: Państwo Przed pojawieniem się Mahometa świat arabski przeżywał kryzys wewnętrzny w połowie VI wieku, który był związany z końcowym stadium rozkładu wspólnoty pierwotnej.. Podbili też Mezopotamię, Armenię i samą Persję.. to jest ważne • W IV wieku Konstantyn I przeniósł stolicę cesarstwa rzymskiego do Bizancjum, nazwanego przez cesarza Konstantynopolem.Zarówno Bizancjum, jak i imperium perskie, ciężko doświadczone przez kryzysy gospodarcze oraz wyniszczone długimi wojnami między sobą, znajdowały się w VII w. w stanie ogólnego osłabienia.. Arabowie na podbitych terenach cieszyli się przychylnością mieszkańców.W sztuce islamu dążenia twórców idą w kierunku dekoracji ornamentalnej.. Z Bizancjum Arabowie przejęli architekturę i sposoby zarządzania państwem.. Europa wczesnego średniowiecza.. W przejściu na islam pomagało zwolnienie od podatków, którym cieszyli się wyznawcy Allaha (przez dłuższy okres istnienia kalifatu).. Za pośrednictwem Arabów do Europy docierały osiągnięcia uczonych z Dalekiego Wschodu.. Wielki wpływ na rozwój tej kultury miały wpływy cywilizacji antycznej, bizantyjskiej oraz irańskiej.. Uczeń: 1) charakteryzuje kręgi kulturowe: łaciński, bizantyjski i arabski; 2) opisuje charakterystyczne cechy bizantyjskiego systemu politycznego; 3) wyjaśnia wpływ cywilizacji islamskiej na cywilizację łacińską i bizantyjską; 4) rozpoznaje najważniejsze osiągnięcia cywilizacji3..

Wymień osiągnięcia kultury bizantyjskiej w dziedzinie prawa, architektury i sztuki .

Scharakteryzuj rolę Bizancjum jako kontynuatora cesarstwa rzymskiego.. Religia monoteistyczna.. Na głowie noszą zawój tzw. turban.. Odkrycie krystalizacji i destylacji 5.. Z Bizancjum Arabowie przęjeli architekturę i zarządzanie państwem.Zdobycze Greków dawały Arabom wiedzę i możliwość rozwoju nauki.Jednym z osiągnięć były islamskie świątynie - Meczety .W architekturze i malarstwie wzorce arabskie stopiły się z motywami pochodzącymi z podbitych terenów .Religia zakazywała przedstawiania wizerunków ludzi i zwierząt ,dlatego w sztuce dominowały motywy roślinne i geometryczne.Przestrzegając tego zakazu ,wspaniale zdobiono pałace meczety (świątynie muzułmańskie ),książki,ceramikę wyroby z drewna oraz kobierce.Z czasem w niewielkich miniaturach zaczęto przedstawiać portrety władców,sceny bitew i uroczystości.Z Bizancjum Arabowie przejęli architekturę i sposoby zarządzania państwem.. Dzieła muzłumańskich filozofów, myślicieli, erudytów oraz lekarzy przetłumaczono na język łaciński.Cywilizacja arabska poprzez swoje wpływy w Bizancjum oraz Hiszpanii odegrała ważną rolę w rozwoju kultury i nauki europejskiej..

Za pośrednictwem Arabów do Europy docierały osiągnięcia uczonych z Dalekiego Wschodu.

Zdobycze Greków dawały Arabom wiedzę i możliwość rozwoju nauki.. Ponadto wszelkie opłaty na rzecz państwa arabskiego były znacznie niższe niż te nakładane przez Bizancjum czy Sasanidów.1) charakteryzuje kręgi kulturowe: łaciński, bizantyjski i arabski; 2) rozpoznaje najważniejsze osiągnięcia cywilizacji islamskiej w zakresie architektury, sztuki i nauki.. 632 - śmierć Mahometa i początek rządów kalifów.. Tradycyjnym arabskim strojem mężczyzn jest galabijja - długa biała szata.. Spis treści 1 Geneza i początki ekspansji 2 Przebieg 3 Kres ekspansji 4 Konsekwencje 5 Przypisy Geneza i .Cywilizacja arabska w sposób twórczy wykorzystywała osiągnięcia Bizancjum i Grecji.. W ciągu kilku wieków podbojów wykształciła się na Bliskim Wschodzie, w północnej Afryce i w Hiszpanii specyficzna kultura, przesiąknięta wpływami islamu.. Budowano świątynie zwane meczetami, o charakterystycznych wieżyczkach zwanych minaretami.. 6. Podaj datę, którą uważasz za właściwą dla początku epoki średniowiecza..

Zdający: 1) opisuje zasięg terytorialny, organizację władzy, gospodarkę i kulturę państwa Franków;Kultura arabska w VII-X wieku.

Niezwykle wysoki poziom osiąga tutaj kaligrafia i miniatury.. Bardzo ważną częścią sztuki islamu jest architektura, pokryta kolorowymi mozaikami z ornamentem (arabeska), gdzie często w ornament wplecione jest pismo.. Cywilizacja arabska poprzez swoje wpływy w Bizancjum oraz Hiszpanii odegrała ważną rolę w rozwoju kultury i nauki europejskiej.. W dziedzinie budownictwa zachowała się duża liczba wspaniałych meczetów zdobionych kunsztownymi arabeskami.Urodził się w plamieniu Kurajszytów.. Rozpowszechnienie cyfr "arabskich" 3.. Opanowali również wyspy Rodos i Cypr.Ukształtowali się przez wiele wieków w wyniku mieszania się ludności koczowniczej z mieszkańcami podbijanych terenów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.. Dzieła muzułmańskich filozofów, myślicieli, erudytów oraz lekarzy przetłumaczono na język łaciński.Cywilizacja arabska poprzez swoje wpływy w Bizancjum oraz Hiszpanii odegrała ważną rolę w rozwoju kultury i nauki europejskiej.. Za pośrednictwem Arabów do Europy docierały osiągnięcia uczonych z Dalekiego Wschodu.. Dzieła muzułmańskich filozofów, myślicieli, erudytów oraz lekarzy przetłumaczono na język łaciński.W latach trzydziestych VII wieku, w ciągu mniej więcej dziesięciu lat, Arabowie zajęli Palestynę (wraz z Jerozolimą) i Egipt, pozbawiając Bizancjum strategicznych dostaw zboża..

Przepiękne, bogato zdobione meczety.Arabowie mieli wiele osiągnięć w kulturze.Wykorzystali osiągnięcia Bizancjum Grecji.

Kobiety noszą długie suknie jakby prześcieradła.Jedyną powinnością innowierców było opłacanie podatku, zwanego haraczem.. Wiara w jednego boga - Allaha.Ekspansja czasów Mahometa, 622-632 Ekspansja czasów kalifów prawowiernych , 632-661 Ekspansja czasów Umajjadów, 661-750 Podboje arabskie - podboje dokonane przez Arabów od momentu założenia kalifatu w roku 632 aż do jego rozpadu w drugiej połowie VIII i IX wieku.. Bizancjum i Zachód a świat islamu.. Kryzys ten sprzyjał wystąpieniom ludowych kaznodziejów, którzy pod płaszczykiem religii próbowali się przeciwstawić istniejącemu porządkowi społecznemu.Wojna była wyczerpująca zarówno dla Bizancjum jak i Persji, oraz uczyniła je niezwykle wrażliwymi na atak Arabów, którzy pojawili się w nadchodzących latach.. Dzieła muzłumańskich filozofów, myślicieli, erudytów oraz lekarzy przetłumaczono na język łaciński.Arabowie mieli wiele osiągnięć w kulturze.Wykorzystali osiągnięcia Bizancjum Grecji.. Dzieła muzułmańskich filozofów, myślicieli, erudytów oraz lekarzy przetłumaczono na język łaciński.Kultura arabska jest jedną z najwspanialszych kultur basenu Morza Śródziemnego i stanowi część cywilizacji śródziemnomorskiej.. Początek VII w. Ułatwiło to Arabom podbój należących do tych państw obszarów.. 622 - ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny (hidżra).. Architektura arabska to przede wszystkim budownictwo sakralne.. - nauczanie Mahometa.. Za pośrednictwem Arabów do Europy docierały osiągnięcia uczonych z Dalekiego Wschodu.. Sztuka muzułmańska jest sztuką abstrakcyjną .Pepin Krótki państwo arabskie 5.. Osiągnięcia Bizancjum:-Kodeks Justyniana-rozwój historiografii prawa,astronomii-osiągnięcia matematyczne wykorzystywano w budownictwie przy konstrukcji sklepień kopułowych-mozaiki (kolorowe obrazy układane z małych kostek - powstanie Bazyliki Hagia Sophia w Konstantynopolu Kodeks Justyniana to wielka kodyfikacja prawa rzymskiego przeprowadzona w latach 528-534 przez cesarza .Osiągnięcia cywilizacyjne i kulturowe Arabów Organizacja państwa Dżahilijja - okres przed powstaniem islamu.. Główne jej ośrodki znajdowały się w Damaszku, Bagdadzie, Kairze, a w Europie: w Toledo i Kordobie.1.. Za pośrednictwem Arabów do Europy docierały osiągnięcia uczonych z Dalekiego Wschodu.. Bizantyńczycy ponieśli druzgocącą klęskę w bitwie nad rzeką Jarmuk w 636, a Ktezyfon padł w 634.ażór.. Co oznacza pojęcie "dżihad"?. Przetłumaczenie i rozpowszechnienie dzieł greków dzięki czemu możemy je podziwiać i analizować do dziś..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt