Wyjaśnij różnicę między lądolodem a lodowcem górskim

Pobierz

Uczeń: analizuje rodzaje i wielkość zasobów wodnych na Ziemi, podaje przyczyny zróżnicowania zasolenia wód morskich,30.. Lodowcem górskim z kolei, nazywamy lokalny, znacznie mniejszy obszar lodu występującego w górach, który jest też znacznie cieńszy niż lądolód.Lodowce i lądolody.. Niektóre szczyty wystają jednak ponad powierzchnię lądolodu.. 2.Wymień formy powstające w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek.. 2) lodowiec - odpowiednia temperatura i wys nad poziomem morza, lądolód powstaje w okresie zlodowacenia - glacjału.1.. 5. Podaj nazwy form powstałych w wyniku działalności lądoloduInnym lodowcem występującym na Alasce jest Lodowiec Malaspina, który reprezentuje typ przejściowy pomiędzy lądolodem a lodowcem górskim.. Reforma 2019najdłuższych rzek Europy, Azji, Afryki i wyjaśnia różnicę między lodowcem górskim i lądolodem, wymienia części składowe lodowca górskiego, wskazuje na mapie świata obszary występowania lodowców górskich i lądolodów.. Dziękuje:) in progress 0. wos Margaret 6 months 2021-08-08T06:19:23+00:00 2021-08-08T06:19:23+00:00 1 .. Lądolody występują w strefach okołobiegunowych i mają ogromną powierzchnię oraz wypukły Odpowiedź na zadanie z Geografia 1.. Zadanie jest zamknięte.. Wymień czynniki decydujące o powstawaniu lodowców górskich.. Lodowce powstają powyżej linii wiecznego śniegu i wolno zsuwają się z obszarów swojego powstawania w dół.ZADANIE DOMOWE 1.Opisz proces erozji rzecznej..

Podaj różnice między lodowcem górskim a lądolodem.

Post polega na tym, ze je sie w ciagu dnia postnego trzy potrawy, a wstrzemiezliwosc polega na wyrzuceniu tego produktu (np. Miesa) w ciagu calego dnia.wyjaśnia różnicę między lodowcem górskim i lądolodem, wymienia części składowe lodowca górskiego, lodowcówwskazuje na mapie świata obszary występowania lodowców górskich i lądolodów.. Wyjaśnij, dlaczego Antarktyda jest nazywana lodową.. Przedstaw budowę wnętrza Ziemi.. Uczeń: analizuje rodzaje i wielkość zasobów wodnych na ZiemiLodowce górskie i lądolody • wymienia i opisuje warunki powstawania lodowców • wyjaśnia przyczyny odmiennej wysokości występowania granicy wieloletniego śniegu w różnych szerokościach geograficznych • omawia proces powstawania lodu lodowcowego • charakteryzuje typy lodowców górskich • wymienia części składowe lodowca górskiego • omawia występowanie lodowców górskich i lądolodów na Ziemi • wymienia różnice między lodowcem górskim a lądolodem • opisuje .Wyjaśnij na przykładzie różnicę między adresowaniem.. - pl.ya.guru .. Wyjaśnij pojęcia, krótko, zwięźle i na temat :)- edytor graficzny - grafika komputerowa Czym się różni zaznaczenie nieprzeztoryście i przezroczyście Jakie są atrybuty rysunku.Wyjaśnij różnicę międz Wyjaśnij różnice między krajobrazem górskim a krajobrazem pozostałej części kraju dam naj ..

Wymień różnice między lodowcem górskim a lądolodem.

Są to rozległe płyty lodowe pływające po powierzchni morza.Opisz proces erozji rzecznej.. Z góry dzięki!. Wymień nazwy form powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności lodowców górskich.. ; ]] Zgłoś nadużycie.. Szkoła branżowa I stopnia.. Wyjaśnisz, czym jest lodowiec górski.27.. Wypisz nazwy kilku gatunków zwierząt zamieszkujących obszar Antarktydy.. Question from @Gabon48276041 - Szkoła podstawowa - Geografia Na podstawie opisów rozpoznaj skały, a następnie zapisz ich nazwy.Wyjaśnij różnicę pomiędzy kościołem a związkiem wyznaniowym.. 4.Wymień nazwy form powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności lodowców górskich.. Lodowiec, pozostająca w ciągłym, powolnym ruchu masa lodu, powstająca na powierzchni Ziemi w wyniku nagromadzenia dużej ilości śniegu i przeobrażania go w lód, na skutek ciśnienia nadległych warstw.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.Lodowce górskie powstają w wysokich górach powyżej granicy wiecznego śniegu, musi być też zagłębienie, w którym powstanie pole firnowe, skąd wyjdzie jęzor lodowcowy.Lodowiec górski od lądolodu różni się między innymi: - wielkością zajmowanej powierzchni - lądolody zajmują ogromne powierzchnie,blocked.. Po dotarciu lodu do płytkiego morza powstają lodowce szelfowe..

3.Podaj różnice pomiędzy lodowcem górskim a lądolodem.

Wymień formy powstające w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek.. Autor: seqtember Dodano: 16.10.2010 (13:36) Podaj różnice między lodowcem górskim a lądolodem .. 1) lodowiec górski wystepuje w górach na stosunkowo nie dużych obszarach, lądolód zajmuje olbrzymie powierzchnie " wkraczajac" na kontynenty, moze wystepowac zarówno na nizinach jak i wyżynach.. 5.Podaj nazwy form powstałych w wyniku działalności lądolodu.Lądolody pokrywają także wielkie masywy górskie.. nowakkardio Lodowiec górski wystepuje w górach na stosunkowo nie dużych obszarach, lądolód zajmuje olbrzymie powierzchnie " wkraczajac" na kontynenty, moze wystepowac zarówno na nizinach jak i wyżynach.Lądolodem nazywamy wielki (liczony w tysiącach kilometrów kwadratowych) obszar lodu o dużej grubości (mierzonej nawet w kilometrach), występujący na lądach.. Lodowiec górski od lądolodu różni się między innymi: - wielkością zajmowanej powierzchni - lądolody zajmują ogromne powierzchnie,Treść zadania.. Z gegry na poniedziałek !. pustynią.. Liczę na szybką pomoc!. 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 28.9.2014 (7:45) - przydatność: 67% - głosów: 3.. Podczas tej lekcji dowiesz się więcej na temat typów lodowców górskich.. Jakie procesy kształtujące powierzchnię Ziemi zaliczamy do procesów wewnętrznych?Wyjaśnij różnicę pomiędzy postem a wstrzemięźliwością.Potrzebuję tego bardzo!.

3. Podaj różnice pomiędzy lodowcem górskim a lądolodem.

Odpowiedz przez Guest.. Wymień miejsca występowania na Ziemi lodowców górskich i lądolodów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt