Wyjaśnij zależność m

Pobierz

t, s 0 2 4 6 8 10 12 14 16 s, m 0 3 6 9 12 15 18 21 24 Wyjaśnij, dlaczego na wykresie przedstawiony jest ruch jednostajny.. b) Określ zależność pomiędzy wartością KM a powinowactwem enzymu do substratu.Wyjaśnij dlaczego ciśnienie zmniejsza sie wraz z wysokościa n.p.m .. Wyjaśnij, w jaki sposób aktywność fizyczna może ograniczać rozwój miażdżycy.Matura Lipiec 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 17.. Na podstawie powyższych danych sformułuj wniosek dotyczący aktywności kinazy pirogronianowej w zależności od rodzaju tkanki i wartości pH.Odp.. Wyjaśnij zależność między odżywianiem i nawadnianiem a wysiłkiem fizycznym.Wyjaśnij zależność między odżywianiem i nawadnianiem a wysiłkiem fizycznym.. Jurek znalazł przepis na sałatkę owocową, w której masa winogron do masy bananów tworzy proporcję 2:3, a masa banana do masy .Kolejka górska porusza się ze stałą prędkością 110 km/h.. Po wykryciu potencjalnej ofiary drapieżnik ocenia, czy ją zaatakować.Ciężarek zaczepiony do sprężyny wykonuje ruch drgający.. Wciągu dwóch sekund ciało pokona dwa razy większą drogę niż w czasie 1s, czyli 2m.Odpowiecie ?. 1 KM to moc urządzenia, które w ciągu 1 s podnosi na wysokość 1 m ciało o pewnej masie m.. Pierwsze o długości 2 m zostało wychylone o 5°.. W ruchu jednostajnym prostoliniowym prędkość ciała o wartości 2m/s oznacza, że ciało w czasie 1s pokonuje drogę 2m..

(1 pkt) Dziedziczenie Podaj i uzasadnij/wyjaśnij.

marina455 Biologia 2 0 Jeżeli chodzi o zależność między niektórymi cechami dzieci i wiekiem rodziców obserwujemy silniejsze związki w relacji matka - dzieci.. Aby prędkość mogła się zmienić, musi zadziałać siła.. gospodarki zalicza się m.in. usługi informatyczne i finansowe.. W ruchu jednostajnym po okręgu kierunek prędkości wciąż się zmienia.. Wnioskujemy, że warunkiem występowania takiego ruchu jest działanie siły.Sformułuj zależność między wartością pierwszej energii jonizacji a liczbą atomową berylowca.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćDrapieżnictwo - jest to zależność biologiczna polegająca na tym, że jeden organizm (drapieżnik) zabija i zjada inny organizm (ofiarę).. Posłuż się równaniem Poissona i równaniem Clapeyrona.Szybkość reakcji katalizowanych przez enzymy zależy m.in. od aktywności enzymów, na którą mogą wpływać różne czynniki, np. pH środowiska reakcji.. Z tego tekstu dowiecie się czym jest popyt i podaż, co je kształtuje oraz jakie elementy są z tym związane.. Drapieżniki mogą zdobywać pożywienie poprzez aktywne poszukiwanie, goniąc za potencjalną zdobyczą lub wyczekiwać na nią (często w ukryciu).. W drugiej sekundzie też pokona 2m, w trzeciej- 2m, w czwartej 2m itd.. Przedstaw na wykresie zależność energii kinetycznej (E k) ciężarka od wydłużenia (x) sprężyny..

Wyjaśnij zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokośći n.p.m .

S ocial R esponsibility - CSR), pozwalające na prowadzenie działań przynoszących maksymalne zyski przy jednoczesnym respektowaniu interesów społecznych.. rzędu 10−8 Ω m. Temperaturowa zależność oporu przewodników (E3) 127Wyjaśnij zależność między formą rozrodu a rolą omoczni w rozwoju zarodkowym gadów i ssaków.. W profilaktyce miażdżycy zaleca się codzienną aktywność fizyczną.. pokaż więcej.. Wymień największe kolonie brytyjskie.. P F 4 Wykonaj polecenia.. Ciężarek o masie m jest zaczepiony do sprężyny.3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników (E3) Celem ćwiczenia jest zbadanie temperaturowej zależności oporu i wyznaczenie tem-peraturowego współczynnika oporu właściwego α dla kilku różnych przewodników.. Na wykresach przedstawiono zależność między szybkością reakcji katalizowanych przez dwa enzymy trawienne (I i II) a pH środowiska reakcji.Poniższa tabela zawiera zależność drogi od czasu dla pewnego ciała.. Zależność przebytej drogi s od czasu t opisuje wzór: A. s=t/110 B. s=t+110 C. s=110/t D. s=110*tWyjaśnij zależność między oddychaniem komórkowym a wymianą gazową w płucachDane są dwa wahadła matematyczne..

a) Na podstawie analizy schematu wyjaśnij, czym jest KM, czyli stała Michaelisa.

Prosze to jest moje zad.dom z biologi możecie mi podać strone na której to znajde.. W odpowiedzi uwzględnij sposób dziedziczenia alleli genu warunkującego grupy krwi w układzie AB0.Zależność koncentracji nośników od temperatury dla półprzewodników domieszkowych typu n przedział temperatur niskich - do około 100 K, w którym energia drgań termicznych .. m /Vs As /kg 2 2 Ćwiczenie 7 W półprzewodnikach zazwyczaj opór elektryczny właściwy maleje ze wzrostem temperatury.Na podstawie: Z. Podbielkowski, T. Umiński, L. Palka, M. Podbielkowska, Biologia, Warszawa 1975. a) Podaj nazwy elementów budowy liścia oznaczonych na rysunku numerami 1 i 2. b) Wyjaśnij, w jaki sposób współdziałanie elementów budowy liścia (1 i 2) wskazanych na rysunku sprawia, że możliwy staje się transport wody w roślinie.1.4.. Na podstawie tych informacji oraz podanego we wprowadzeniu przeliczenia mocy silnika na KM oblicz masę m. a) Do każdego opisu dopasuj właściwą nazwę płaszczyzny globalizacji wybraną .. Wyjaśnij, dlaczego wraz z rozwojem społeczno .W kolejnym wiedzowym artykule postanowiliśmy przyjrzeć się dwóm, bardzo podstawowym zagadnieniom, które powinien znać każdy marketer..

Wyprowadź równanie opisujące zależność objętości od temperatury w procesie adiabatycznym.

Wspomnimy też o krzywych popytu i podaży.. Wyjaśnij, dlaczego pierwsza energia jonizacji litowca jest niższa niż pierwsza energia jonizacji berylowca leżącego w tym samym okresie układu okresowego.. Na podstawie tej tabeli sporządź wykres omawianej zależności.. Polecenie 2Czynnikami, które sprzyjają rozwojowi tej choroby, są m.in. zaburzenia gospodarki węglowodanowej i gospodarki tłuszczowej, a także otyłość.. Wyjaśnij zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokośći n.p.m .. Drugie wahadło o długości 2 m zostało wychylone o 20°.. Wiemy, że ciało, na które nie działa żadna siła, porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.. Zaczynając od popytu… W najprostszym tłumaczeniu, popyt to ilość czy też objętość danego .Wyjaśnij, dlaczego na wykresie w układzie współrzędnych (V, p) adiabata przebiega bardziej stromo od izotermy.. W dużych przedsiębiorstwach tworzone są tzw. kodeksy etyczne, w. których ustala się standardy postępowania w biznesie.zależność między wielkością zatrudnienia w rolnictwie a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.. Na podstawie danych z tabeli wykonaj w jednym układzie współrzędnych wykres liniowy dla każdej z tkanek przedstawiający zależność aktywności kinazy pirogronianowej od pH.. Wyjaśnij, dlaczego dziecko osoby, która ma krew grupy AB, nie może mieć grupy krwi 0.. Na podstawie wykresu wyznacz wartość prędkości ciała.. Siła dośrodkowa.. Wyjaśnij dlaczego ciśnienie zmniejsza sie wraz z wysokościa n.p.m .. Question from @Dominoka123 - Szkoła podstawowa - BiologiaPowszechne wprowadza się zasady odpowiedzialnego biznesu (ang. C orporate.. Zachodzi wtedy podwojenie materiału genetycznego, a następnie precyzyjne rozdzielenie go między komórki potomne, które są identyczne z komórką macierzystą.M Arkusz maturalny 3 Zadanie 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt