Uzasadnij pisownię wyrazu duch

Pobierz

Oprócz języka polskiego system obsługuje również 28 innych języków, w tym język angielski, niemiecki czy .3.. Wyjątki: druh, Boh (nazwa rzeki).. Home / polski / Uzasadnij pisownię wyrazów: scharakteryzować, hipopotam, kruchy, zhańbić, duch, Homer, wataha.uzasadnij pisownie wyrazów z CH podająć zasade ortograficzną ucho,mucha,strych,mach,piechot a,proch,puch,piach,loch,duch,s łuch,suchy.Podkreślamy wyrazy z ch i zapisujemy zdrobnienia tych wyrazów, które wyjaśniają ich pisownię: Natarczywa mucha.. Podkreśl wymieniane głoski.. 2.hamak,herb,hebel,hełm,harcerz,herbata,hałas,handel,heban,horyzont = "H" na początku wyrazu.. W wyrazach nieobjaśnionych- Interesy!- jęknął duch- Zamiast interesom powinienem całe życie poświęcić pracy dobroczynnej, okazywać bliźnim miłosierdzie, wyrozumiałość i życzliwość.. "H" piszemy, gdy: - wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: g, ż, z, dzuzasadnij pisownię podanych wyrazówszósty marzec ujrzeć schorowany mucha nieprzyjaciel nieładna nie poszedł powtórzyć duch przerażenie słuch mędrzec ropucha książka Polak Wisła Boże Narodzenie wrzosy.. uzasadnij pisownię podanych wyrazówszósty marzec ujrzeć schorowany mucha nieprzyjaciel nieładna nie poszedł powtórzyć duch przerażenie słuch .Zasady pisowni z ch.. Rz należy pisać: - jeśli wymienia się on na w innych formach tego samego wyrazu lubr w wyrazach pokrewnych, np.:Uzasadnij odpowiednią regułą pisownię ch w następujących wyrazach : gmachy, latach, duchy, chrzan, schować, chrypka, pech, wschód..

bohater - pisownia "h" w środku wyrazu.

Zapamiętaj!. druh = drużyna - wymiana "h" na "ż".. Przeczytaj wyrazy w ramkach.. Pokoloruj je według kodu: rzeczowniki - na żółto, czasowniki - na czerwono, przymiotniki - na niebiesko.. podwórku .. schadzka .. brzuch .. plótł .. duch .. skrót .. lasów .. stalówka .. ból .. druh .. siódmy .. wsuwka .. uwaga .. upór .. ówczesny .. śladu .. rysunek .. maluje .. paluszek .a.). 33 minuty temu.- Ch piszemy na końcu wyrazów, np.: na drogach, orzech, zuch.. duch - dusza mech - meszek kielich - kieliszek groch - groszek Ch piszemy za każdym razem na końcu wyrazów, np.: brzuch, na schodach, ruch, dach, w domach, słuch, uśmiech, orzech, o książkach, grzech Wyjątki: druh, Boh (nazwa rzeki), poroh (próg skalny w korycie rzeki) Ch piszemy zawsze po spółgłosce s, np.: s:— występuje na końcu wyrazu: Przykłady: zuch, proch, dach Niemniej i w tym przypadku w niektórych wyrazach zapożyczonych stosuje się pisownię H. Uzasadniane jest to wiernością zapisu wyrazów zapożyczonych w stosunku do źródeł.. mały dołek - duży dół, mały fartuszek - duży _____ stara księga - mała _____, groźny duch- przyjazny _____,Pisownia wyrazów z h. Literę h piszemy wtedy, gdy w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na: g: wahać się - bo: waga, ź: druh - bo: drużyna, drużynowy, z: błahy - bo: błazen, błazeństwo..

Na końcu wyrazu: dach, strych, schodach.

Duch Przyszłych Wigilii - wymień i opisz krótko opisz 2 sytuacje, które duch pokazuje Scrooge'owi.. trzyma się za brzuch.. Przeczytaj tekst.. Bardzo głodny maluch.. zjada pszenny paluch.. Ogólna liczba punktów: 16 p.poznawanie zasad podczas słuchania ciekawych opowiadań (np. duch z zamku opowiada historię małego duszka); konkursy ortograficzne (np. konkurs strzelniczy, gdzie na tarczy widnieje słowo, a dziecko musi zdecydować, czy ma strzelać łucznik z napisem Ó lub U); .. Uzasadnij pisownię wyrazów z "ó", podkreślając wymieniające się .- w wyrazach rodzimych i obcego pochodzenia, których pisowni nie można wyjaśnić żadną regułą, np.: hamak, huta, Sahara, hart (ducha), bohaterski, hamować, ekshumacja.. Wyjątki: druh (bo wymienia się na drużyna, ale o tym później) i obce nazwy własne: Czatyrdah, Utah.. paluch - paluszek.Podkreśl wszystkie wyrazy, których pisownie ż/rz, ó, ch/h można uzasadnić obocznościami w wyrazach pokrewnych.. Pisownia wyrazów z rz, ż 1.. Mój ojciec na .. Uzasadnij swoją odpowiedź, odwołując się do treści utworu.. gdy w wyrazach pokrewnych i odmienionych wymienia się na "sz", np. mucha, bo musze , duchy, bo dusza, oddychać, bo dyszy , słuchać, bo słyszeć, b.) na końcu wyrazów, np. o kotach, ładnych, tamtych, dach, pośpiech, kłapouch, ach!, bach!, ciach!, trach!, UWAGA!. Wymiana ch na sz. cicho - głuchy - duch - suchy - Wymiana h na g, z, ż. druh - wahadło - wataha .wyrazach pokrewnych lub innych ich formach gramatycznych, np.: mucha - muszka, cicho - cisza, słuchać - słyszę, itd..

Proszę czekać... 0.uzasadnij pisownię wyrazów z ch, podając odpowiednią zasadę ortograficzną.

brzuch - brzuszek.. rosół, pożar, mrzonka, duch, uważny, grzyb, przodek, brzydki, obrażenie.. Dla języka polskiego ortografia i interpunkcja sprawdzane są pod kątem ponad 1000 reguł.. 6.- na końcu wyrazu ( brzuch, duch) - po literze ,,s" ( schody, schylać się ) - w wyrazach, gdy na nic się nie wymienia.. Pisownię tych wyrazów trzeba zapamiętać lub w razie wątpliwości skorzystać ze słownika ortograficznego ( chmura, chustka, chwila) .. Uzasadnij swoją odpowiedź.. Pewnie część z Was skończyła szkołę wiele lat temu, więc prezentujemy zbiór zasad, kiedy należy pisać ch: 1.. Duch Tegorocznej Wigilii - wymień i opisz krótko opisz 2 sytuacje, które duch pokazuje Scrooge'owi.. Z góry dziękuje ;) Samo h piszemy rzadko.. 2 p.trochę - troszkę, Ch piszemy po literze s np.: schab, schody, wschód.. Pisownia wyrazów z ch a) wymiennym (na sz), np. mucha - muszka; b) niewymiennym, np. chmura, choroba, chuligan, pechowiec, kucharz; c) zawsze na końcu wyrazów, np. duch, puch, mech (wyjątek: druh); d) po spółgłoskach, np. schować, wschód, wchodzić, tchórz.. WYJĄTKI!. Matematyka.. babcia, Jacek, kwiat, Bartek, malec, córka, pępek, duch, kożuch, ucho, serce Niedługo nadejdzie lato.stem duchem.. A duchy przeważnie noszą imiona bardziej osobliwe*.. 8.Przepisz podane wyrazy tak, aby wystąpiły w nich zakończenia -uś, -unia, -unio, -uszek, -uszko..

rząd II Podkreśl trudności ortograficzne i uzasadnij pisownię wypisanych poniżej wyrazów.

wahadło = waga - wymiana "h" na "g".. Ch piszemy na końcu wyrazów, np.: na drogach, orzech, zuch.. Jurek upiekł pięć placków.. Wpisz w każdą lukę właściwy wyraz - rzeczownik w mianowniku liczby pojedynczej.. fartuch duch mucha blacha 5. brzęczy koło ucha.. Przykłady: druh, Allah (ale też Allach), Czatyrdah, Utah — występuje po literze S:Uzasadnij pisownię wyrazów: scharakteryzować, hipopotam, kruchy, zhańbić, duch, Homer, wataha.. Dlatego należy zapamiętać wyrazy, w których ono występuje, np.:Podaj wyrazy wyjaśniające pisownię podanych wyrazów z "ch".. ucho, mucha, strych, mech, piechota, proch, puch, piach, loch, duch, słuch, suchy, strach +0 pkt.Niżej prezentuję przykład takiej kartkówki.. mucha - muszka.. Oblicz: 4 4/7 - 1 3/4 = 4 16/28 - 1 21/28 = 3 [ ] 28 - 1 [ ] 28.. Bardzo chory duch.. Skreśl wyrazy, które się powtarzają.. Wyjątki: druh, Boh(rzeka) Piszemy po spółgłosce "s" , np.: schemat, schować, itd.. H piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: g, ż, z, dz, np.: wahać się - waga, druh - drużyna, błahy - błazen.Uzasadnij pisownię h i ch w podanych słowach, podając inną formę każdego wyrazu lub wyraz pokrewny, w którym zachodzi wymiana spółgłosek.. maluch - maluszek.. Duch Wigilijnej Przeszłości - wymień i opisz krótko opisz 2 sytuacje, które duch pokazuje Scrooge'owi.. Józek równo poukładał książki na półce.. : druh, poroh, Boh, ajatollah, shoah alboOrtograf.pl to system sprawdzający podany tekst pod względem poprawności ortograficznej, stylistycznej, gramatycznej i typograficznej.. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię ż zgodnie z zasadą podaną w ramce.Ó piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: o, e, a. np.: stół - stoły wiózł - wiozę trójka - troje przyjaciółka - przyjaciel niósł - niesie siódmy - siedem skrót - skracać mówić - mawiać powtórzyć - powtarzać.. ucha - uszka.. A o tej porze cierpię najboleśniej.¾ Uczniowie powinni znać pisownię wyjątków: twarz, potwarz, macierz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt