Przeczytaj tekst wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-3

Pobierz

uzupełnienie luk 1-3.. Uwaga!. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.--11.3.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Game on!. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wybierz odpowiednią literę (A-F) dla każdej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 1.-3.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.- 12.4.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. A yurt is a round .Przeczytaj tekst.. Uw aga!Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Zakreśl literę: A, B albo C.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki.Zadanie 2 Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.Przeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Zadanie 2.. Zadanie 11 (0 -3 pkt.). Uzupełnij luki w zdaniach 1-3 zgodnie z treścią tekstu.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 10.1.-10.3..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-4.

Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3.. Spośród podanych wyrazów wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznymi leksykalnym, uzupełnienie luk (1-3).. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-4 (a, b lub c).. uzupełnienie luk 1-3.. Uwaga!. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Zakreśl literę A, B albo C. Dear Olivia, .. D Przeczytaj tekst.. Zakreśl .5 Przeczytaj tekst.. That's now.C Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 1.-3.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Wybierz poprawne.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Teen TV, Saturday 10.00-12.00 10.00 -11.00 'Facts About Us' - a .Uzupełnianie luk i zdań.. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.. Uwaga!. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Teen TV, Saturday 10.00-12.00 10.00 -11.00 'Facts About Us' - a .Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Zakreśl literę A, B lub C. Host: Hello, this is TeenRadio 3 .Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B albo C..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-5.

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 10.1.-10.3.. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. _____ the idea.Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. (0-3 .5 Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Wybierz poprawne.. Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów podanych wramce wybierz te,które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki.. A. looked B. little C. few D. said E. saw F. talked Na podstawie: factmonster.com Zadanie 12.Przeczytaj tekst.. Spośród podanych wyrazów wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1.1.-1.3. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt