Przeczytaj zdania i uzupełnij je wybraną poprawną formą czasownika konnen

Pobierz

Przeanalizuj je i wpisz jedną z możliwości podanych w nawiasie: Porównaj budowę zdania pytającego w czasie Perfekt w języku niemieckim i angielskim.. Ilość aktualnie otwartych zadań (1278).. - Wy robicie pracę domową.Temat: Czas przeszły niedokonany Past Continuous - zdania twierdzące i przeczące.. Rozwiązań 1 z 2 Przegląda 0Przepisz poniższe zdania do zeszytu i uzupełnij je poprawną formą podanego czasownika.. Kolorowa Lokomotywa.. Jack i Lisa nie są mili.. Scharakteryzuj ludność zamieszkującą arktykę.Uzupełnij tekst poprawną formą czasownika podanego w nawiasie.. przebył drogę 140 km 08.02.2022 o 14:15 rozwiązań: 2.. Przeczytaj poniższy tekst; odszukaj i podkreśl wszystkie przykłady czasowników w czasie przeszłym Past Continuous.. Junior explorer 6 zeszyt ćwiczeń nowa era 28.. 3.W nawiązaniu do tematu żyć odpowiedzialnie podaj zagrożenia czekające na dzisiejsze małżeństwa.. Question from @Adilkna - Gimnazjum - ReligiaZadania domowe z poziomu liceum.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj zdania i uzupełnij je wybraną poprawną formą czasownika ,,konnen" kann - kann - kann - kannst - k…Przeczytaj zdania i uzupełnij je wybraną poprawną formą czasownika ,,konnen" kann - kann - kann - kannst - konnen - konnen - konnen - konnt - konnt.Przeczytaj zdania i uzupełnij je wybraną poprawną formą czasownika ,,konnen" kann - kann - kann - kannst - konnen - konnen - konnen - konnt - konnt 1.Wer.noch gut Basketball spielen?.

Ewaluacja: Potrafię używać negatywnych form czasownika BE.

Live Availability & Booking.2 Uzupełnij zdania 1-6 poprawnymi formami czasowników w czasie past continuous.Posłuchaj nagrania i zakreśl słowa .. Znam słówka .Napisz imię i uzupełnij zdania poprawną formą konstrukcji BE GOING TO .. - Stół stoi przy oknie.. "Inne" lekcje.Poszukując glottodydaktyki dyskursywnej.. Gdzie widziszUzupełnij zdania właściwymi formami przeczącymi czasownika "to be".. 4.Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika.. Przetłumacz zdania na język angielski i zapisz je w zeszycie: Ruby nie jest przyjacielska.. Napisz odpowiedzi w zeszycie.. 2012-02-10 15:32:59; Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika be 2017-09-27 23:02:53; Uzupełnij zdania poprawną formą słowa "eat".. - Chętnie wędkuję.. Matematyka Kąt rozwarcia stożka ma miarę 120°, a tworząca tego stożka ma długość PI (3,14) Objętość tego stożka jest równa: 07.02.2022 o 20:10 rozwiązań: 1.Uzupełnij odpowiednio zdania ~ Rzym został zało ony _____ ni narodził si Jezus.. Tina I Karl pozdrawiają pana Blume.. Odszukaj poniższe zdania w tekście z ćwiczenia 2 i uzupełnij jePrzeczytaj zdania i uzupełnij je wybraną poprawną formą czasownika ,,konnen" kann - kann - kann - kannst - konnen - konnen - konnen - konnt - konnt 1.Wer.noch gut Basketball spielen?1.Wyjaśnij na podstawie tematu Ojcze Nasz sens słowa ,,Abba" oraz znaczenie nazywania Boga ojcem..

7 Przeczytaj zdania w informacji gramatycznej w podręczniku na str. 19.

Imiesłów czasownika głównego zajmuje (drugie, ostatnie) miejsce w zdaniu.. W zeszycie dopasuj 1-6 z a-f. ćw.5.. 2.Co kryje się w zwrocie święcie imię twoje.. Podaję przykład: 1.Popatrz ba ilustrację.Przepisz zdania do zeszytu i uzupełnij odpowiednim słówkiem: Mary is _____ (mądra).. Uzupełnij tekst poprawną formą czasownika podanego w nawiasie.Przeczytaj poniższe zdania, a następnie -podkreśl wszystkie słowa, których nie rozumiesz lub których nie używa się w twoim regionie, i dowiedz się co oznaczają; -zastąp je tymi których używasz.. Pamiętaj o poprawnej formie i pisowni zakończeń -ów -ówna - ówka.. Przeczytaj w program telewizyjny w podręczniku str. 84.Programy realizowane we współpracy z WFOŚiGW w Łodzi.. Da haben alle Zeit2011 10 25 17 33 57 uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika be 2017 09 27 23 02 53 uzupełnij zdania poprawną formą partizip perfekt.. Zrób ćwiczenie 3.. Podmiot + was/were + not + reszta zdania.. Zadania przede wszystkim z przedmiotów: biologia,chemia,fizyka,geografia,historia .KJulia :-) Fizyka Oblicz prędkość średnią samochodu ,który w ciągu 2 godz.i 20 min..

Budowa zdania w czasie Past Simple zależy od tego jaki stosujemy czasownik..

27.03.2020 r. Temat: Kompozycja zamknięta - ,, Palma wielkanocna".. Wpisz w każdą lukę właściwy czasownik w odpowiedniej formie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt