Scharakteryzuj język młodzieżowy odwołując się do konkretnych przykładów

Pobierz

Szkoła, dom, rozrywka w gwarze uczniowskiej.. Mity jako ważne tworzywo literatury.. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw zakres zagadnień interesujących dramaturgów współczesnych oraz omów kategorieWpływ języka angielskiego na współczesną polszczyznę ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na język młodzieżowy.. Analizując teksty przemówień politycznych z okresu stalinowskiego, przedstaw cechy języka ówczesnej propagandy politycznej.. Odnieś się do jednego z esejów Czesława Miłosza.. Wymień krótko i scharakteryzuj wybrane przez siebie dwie subkultury młodzieżowe.. Tradycje romantyczne w literaturze pozytywistycznej.. Odwołując się do wybranych przykładów, omów specyficzne cechy frazeologii dziennikarstwa sportowego.. Omów na wybranych przykładach literackich.. Przedstaw i porównaj na trzech przykładach z różnych epok.. sciaga.f2y.org - ściągi dla wszystkich: Odwołując się do konkretnych przykładów, scharakteryzuj gatunki uprawiane w literaturze renesansowej.Charakterystyka języka młodzieżowego - prezentacja maturalna.. Tak między istotami żywymi , ponieważ każdy gatunek zwierząt ,ma swój , odmienny sposób porozumiewania się .. zagadnienie odwołując się do epoki renesansu, baroku, oświecenia.. Odwołując się do wybranych przykładów, dokonaj analizy błędów językowych.. 31 Zbrodnia i kara - odwieczny problem moralny i jego odzwierciedlenie w literaturze.Scharakteryzuj język reklamy telewizyjnej, odwołując się do wybranych przykładów..

Wypowiedź uzasadnij, odwołując się do konkretnych przykładów.

Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie.. Omów problem, odnosząc się do literatury trzech wybranych epok.Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - matura 2015.. Odwołując się do zgromadzonego materiału rzeczowego, omów specyficzne cechy języka urzędowego.7.. Tak mówią bohaterowie literaccy.. W. Gombrowicz, J. Szaniawski, T. Różewicz, L. Kruczkowski, S. Mrożek).. Od zalania dziejów język jest podstawowym sposobem komunikacji , wyrażania myśli , opinii, uczuć - między istotami żywymi.. Zinterpretuj i porównaj wybrane utwory.40.Literackie przykłady bohaterów skazanych na samotność i samotni z wyboru.. Scharakteryzuj to zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok literackich.. Omów na wybranych przykładach.. Omów różne sposoby nawiązania do folkloru i życia ludu w twórczości literackiej.. Rewolucja w ujęciu twórców różnych epok.. Ludowość i ludomania.. Wykorzystując odpowiednie przykłady, omów zjawiska słowotwórcze i dowcip językowy.. Odwołując się do konkretnych przykładów, scharakteryzuj gatunki uprawiane w literaturze renesansowej.. Uwzględnij czynniki polityczne prawne, społeczno-ekonomiczne, historyczne oraz religijno-kulturowe.. Esej jako forma wypowiedzi w literaturze współczesnej.. Sztuka przemawiania na przykładzie wybranych tekstów literackich..

Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

Psy - szczekają , koty - mruczą , delfiny używają .Analizując wybrane przykłady (przemówienia polityków, artykuły prasowe) wyjaśnij, w jaki sposób język może stać się narzędziem manipulacji.. Wyjaśnij na czym polega różnica .Scharakteryzuj postawę, odwołując się do wybranych przykładów literackich.. Ludowość i ludomania.. Literatura jako głos sumienia.. Różne odmiany polskiego dramatu współczesnego (np. Omów znaczenie religii w kulturze polskiej, odwołując sie do konkretnych przykładów.. Omów zjawisko na wybranych przykładach.. Motywy przyrody i ich rola w literaturze renesansowej.. Odwołaj się do wybranych przykładów.. 29 Portrety matek w literaturze.. Scharakteryzuj wzorce osobowe zaszyfrowane w literaturze renesansu.. Podaj przykłady i przeanalizuj je.. Problemy społeczne i narodowe w twórczości Wacława Potockiego.odwołując się do przykładów z literatury.. Scharakteryzuj podane gatunki literackie, odwołaj się do przykładów (dramat groteskowy, powieść postmodernistyczna, powieść fantasy, powieść paraboliczna) 8.. Bohater literacki a jego filmowa kreacja.. Jakie związki łączą odrodzenie z kulturą antyczną?. 30 Biblia jako źródło inspiracji twórców różnych epok.. Funkcja motywu wędrówki w literaturze.. Omów różne sposoby nawiązania do folkloru i życia ludu w twórczości literackiej.. ( Temat przeznaczony dla jednego ucznia ) 14..

Omów odwołując się do wybranych przykładów.21.

Scharakteryzuj modele władzy państw demokratycznych.. występujących we współczesnej polszczyźnie.. Przedstaw poglądy pisarzy romantycznych i współczesnych dotyczące tego problemu, odwołując się do trzech wybranych .Mity jako ważne tworzywo literatury.. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.. 42.Kreacja bohatera tragicznego.. Omów język wybranej postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających jej przynależność środowiskową i charakter.11.. Analizując zgromadzony materiał językowy, przedstaw i omów obraz świata funkcjonujący w języku subkultury młodzieżowej.. Scharakteryzuj to zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok literackich.. Przedstaw związki twórczości Jana Kochanowskiego z antykiem w wybranych utworach literackich.. 9.Scharakteryzuj stosunek Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz czynniki, które na niego wpłynęły.. Omów na wybranych przykładach.. Język współczesnego filmu i telewizji.. Porównaj różne sposoby kreacji bohaterek, odwołaj się do wybranych przykładów.. Obecność tradycji antycznej i biblijnej w języku polskim.. W obliczu tendencji kształtujących nowoczesny naród szczególnej wagi .Scharakteryzuj ideologie: konserwatywną, komunistyczną, liberalną Scharakteryzuj społeczna naukę kościoła katolickiego..

3.odwołując się do wybranych przykładów.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt